ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพ
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น
ผู้ป่วยอัมพฤต, อัมพาต, อัลไซเมอร์, จิตเวช
โดยทีมสหวิชาชีพ
แพทย์
นพ. นภัส ศรีฟ้าแพทย์
พยาบาล
พว.ชนินาถ แก้วมโน
นักกายภาพ
กภ.วิรัตต์ วิรัชศิลป์
ให้เราติดต่อกลับใน 1 ชม.
กรุณากรอกข้อมูลนี้
ปรึกษาเราตอนนี้เลย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
somtawinsenior
085-569-1522

บทความน่าสนใจ


25 ธันวาคม 2562
ถาม - ตอบ ปัญหาสุขภาพ เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์,อัมพาต,อัลไซเมอร์จิตเวช โดยทีมสหวิชาชีพ
25 ธันวาคม 2562
ที่ปรึกษาส่วนตัว ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ให้อาหารทางสายยาง , มีแผลกดทับ