ที่ปรึกษาส่วนตัว
ที่ปรึกษาส่วนตัว
ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ให้อาหารทางสายยาง , มีแผลกดทับ

ผู้สูงอายุติดเตียง
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ให้อาหารทางสายยาง , มีแผลกดทับ
ผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นหลังการผ่าตัด
เจาะคอ , ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด